Beste ouders en spelers

We wensen jullie graag een toelichting te geven op de vragen die we af en toe krijgen over het afgelopen seizoen.
Vragen als ‘Is een mogelijke gedeeltelijke teruggave lidgeld mogelijk?’, ‘Kan er eventueel getraind worden?’ en zo meer…

Het covid-19 virus zorgt niet enkel voor een immense dodelijke impact, daarnaast besmette het virus drastisch onze economie waarvan we alle gevolgen nog niet gezien hebben. Ook het voetbalgebeuren en specifiek een amateurvoetbalclub als de onze ontsnapte niet aan een nooit meegemaakte lockdown op haar inkomsten.

De maanden maart, april en mei betekenen voor ons bepalende maanden waarin we in normale omstandigheden belangrijke inkomsten genereren. Inkomsten die noodzakelijk zijn om onze engagementen en rekeningen te betalen. We sommen een aantal zaken op: 6 weekends jeugdvoetbal en dito 1e elftal vielen weg, 4 tornooien, eetfestijnen, … In deze maanden vielen uiteraard ook een aantal kosten weg zoals vergoedingen voor onze opleiders. Maar dit betekent lang niet alle kosten. Vaste kosten blijven lopen en bijkomend kunnen met de voorziene inkomsten de openstaande facturen niet betaald worden. In onze jaarlijkse budgettering vertegenwoordigen de vermelde maanden maart, april en mei een belangrijk aandeel zoals jullie zien.

We betreuren het uiteraard ten zeerste dat door het coronavirus een abrupt einde kwam aan het voetbalseizoen en hierdoor onze jeugdspelers hun favoriete hobby niet meer konden uitoefenen. Elk van ons zal echter toegeven dat dit over pure overmacht gaat.

Zoals vermeld, zorgt de zware financiële impact ervoor dat we niet in de mogelijkheid zijn om een financiële compensatie of teruggave te voorzien. Niet omdat we het niet zouden willen, maar omdat we het simpelweg niet kunnen. Bij vele sportclubs en verenigingen, waar de kantine de belangrijkste bron van inkomsten is, staat financieel overleven momenteel helemaal bovenaan de agenda.

We begrijpen dat onze spelers er hard naar uitkijken spoedig te kunnen hernemen. Als club willen we binnen onze mogelijkheden er alles aan doen jullie kinderen iets terug te geven en zo de lachende gezichten op training spoedig terug te zien. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke oplossingen, daarom vatten we de trainingen voor komend seizoen vervroegd aan en dit vanaf woensdag 1 juli 2020. Over de praktische en concrete invulling volgt nog een communicatie na overleg met onze TVJO’s en trainers. Zo kan er een 4-tal weken eerder en méér getraind worden. Vroeger is niet aangewezen gezien we voorafgaand aan een heropstart van de trainingen vooreerst alle praktische richtlijnen,  voetbalspecifieke voorwaarden en andere bijkomende aanbevelingen, opgelegd door diverse instanties, moeten en willen implementeren. Als Excelsior Mariakerke willen we dan ook geen enkel risico nemen en staat de gezondheid van al onze leden (spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers) en ouders op de eerste plaats.

Aansluitend kijken we samen met veel enthousiasme uit naar de toekomstige bouwplannen vanuit het stadsbestuur. Ons verzoek naar een nieuwe infrastructuur, waaronder een nieuw kunstgrasveld en verlichting op het A-terrein in 2021, een nieuwe kantine in 2022, de renovatie en uitbreiding van de kleedkamers in 2023, kregen eindelijk een positieve weerklank en werden inmiddels al opgenomen in de stadsbegroting.

We wensen jullie uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en steun in deze uitzonderlijke tijd.


Zorg goed voor jullie zelf en voor elkaar!

Met sportieve groeten

Het Bestuur


image-359799-Kerstafbeelding_2020-6512b.w640.jpg