30/07/2020 - UPDATE COVID-19 !!!
Onderstaande veiligheidsmaatregelen om beperking van de verspreiding Covid-19 virus dienen steeds gerespecteerd.

KSCE Mariakerke neemt volgende maatregelen ism Voetbal Vlaanderen en Farys ;

° Mondmasker (uitgezonderd kinderen tot 12 jaar) vanaf toegang accommodatie (hekken) voor alle verplaatsingen, uitgezonderd de actieve sportzone.

° Handen steeds ontsmetten bij betreden accommodatie en clubhuis.

° Altijd social distancing (1,5 m) behouden en handen wassen.

° Kleedkamers, douches zijn toegankelijk voor gebruik.

° Registratieplicht bij betreden accommodatie/clubhuis.

° Alleen trainingen toegestaan (cfr. bubbels).

° Geen jeugdtornooien in augustus (afgelast door Voetbal Vlaanderen).

° De club speelt geen jeugdwedstrijden tot 15 augustus, noch thuis-, noch uitwedstrijden.

Mvg
Bestuur KSCE Mariakerke

05/06/2020 - UPDATE COVID-19 !!!

Beste ouders en spelers

We wensen jullie graag een toelichting te geven op de vragen die we af en toe krijgen over het afgelopen seizoen.
Vragen als ‘Is een mogelijke gedeeltelijke teruggave lidgeld mogelijk?’, ‘Kan er eventueel getraind worden?’ en zo meer…

Het covid-19 virus zorgt niet enkel voor een immense dodelijke impact, daarnaast besmette het virus drastisch onze economie waarvan we alle gevolgen nog niet gezien hebben. Ook het voetbalgebeuren en specifiek een amateurvoetbalclub als de onze ontsnapte niet aan een nooit meegemaakte lockdown op haar inkomsten.

De maanden maart, april en mei betekenen voor ons bepalende maanden waarin we in normale omstandigheden belangrijke inkomsten genereren. Inkomsten die noodzakelijk zijn om onze engagementen en rekeningen te betalen. We sommen een aantal zaken op: 6 weekends jeugdvoetbal en dito 1e elftal vielen weg, 4 tornooien, eetfestijnen, … In deze maanden vielen uiteraard ook een aantal kosten weg zoals vergoedingen voor onze opleiders. Maar dit betekent lang niet alle kosten. Vaste kosten blijven lopen en bijkomend kunnen met de voorziene inkomsten de openstaande facturen niet betaald worden. In onze jaarlijkse budgettering vertegenwoordigen de vermelde maanden maart, april en mei een belangrijk aandeel zoals jullie zien.

We betreuren het uiteraard ten zeerste dat door het coronavirus een abrupt einde kwam aan het voetbalseizoen en hierdoor onze jeugdspelers hun favoriete hobby niet meer konden uitoefenen. Elk van ons zal echter toegeven dat dit over pure overmacht gaat.

Zoals vermeld, zorgt de zware financiële impact ervoor dat we niet in de mogelijkheid zijn om een financiële compensatie of teruggave te voorzien. Niet omdat we het niet zouden willen, maar omdat we het simpelweg niet kunnen. Bij vele sportclubs en verenigingen, waar de kantine de belangrijkste bron van inkomsten is, staat financieel overleven momenteel helemaal bovenaan de agenda.

We begrijpen dat onze spelers er hard naar uitkijken spoedig te kunnen hernemen. Als club willen we binnen onze mogelijkheden er alles aan doen jullie kinderen iets terug te geven en zo de lachende gezichten op training spoedig terug te zien. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke oplossingen, daarom vatten we de trainingen voor komend seizoen vervroegd aan en dit vanaf woensdag 1 juli 2020. Over de praktische en concrete invulling volgt nog een communicatie na overleg met onze TVJO’s en trainers. Zo kan er een 4-tal weken eerder en méér getraind worden. Vroeger is niet aangewezen gezien we voorafgaand aan een heropstart van de trainingen vooreerst alle praktische richtlijnen,  voetbalspecifieke voorwaarden en andere bijkomende aanbevelingen, opgelegd door diverse instanties, moeten en willen implementeren. Als Excelsior Mariakerke willen we dan ook geen enkel risico nemen en staat de gezondheid van al onze leden (spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers) en ouders op de eerste plaats.

Aansluitend kijken we samen met veel enthousiasme uit naar de toekomstige bouwplannen vanuit het stadsbestuur. Ons verzoek naar een nieuwe infrastructuur, waaronder een nieuw kunstgrasveld en verlichting op het A-terrein in 2021, een nieuwe kantine in 2022, de renovatie en uitbreiding van de kleedkamers in 2023, kregen eindelijk een positieve weerklank en werden inmiddels al opgenomen in de stadsbegroting.

We wensen jullie uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en steun in deze uitzonderlijke tijd.

Zorg goed voor jullie zelf en voor elkaar!

Met sportieve groeten

Het Bestuur

03/06/2020 - UPDATE COVID-19 !!!
Vanaf 1 juli terug voetballen met beperkt publiek !!!
Op woensdag 3 juni nam de veiligheidsraad nieuwe beslissingen in het kader van de verdere afbouwstrategie. Vanaf 8 juni neemt ons land een nieuwe cruciale stap in de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen. De persconferentie over fase 3 werd geopend met een positieve noot. “De situatie ziet er beter uit dan we hadden gedacht en daarom is het vanaf 8 juni tijd om de volgende cruciale stap te zetten in de verdere afbouw van de veiligheidsmaatregelen. Een sleutelmoment” Vanaf maandag draaien we de redenering om en vertrekken we vanuit onze vrijheid. Alles kan, behalve wat specifiek wordt uitgesloten. Nauwe contacten blijven uit den boze. Ook massaevenementen blijven verboden tot 31 augustus 2020. 

Leuk nieuws voor de allerkleinsten !!!

Voor het veldvoetbal blijft tussen 8 juni en 1 juli alles ongewijzigd, behalve dat de afstandsregels bij min 12 jarigen wegvallen waardoor zij opnieuw vrij kunnen sporten, zonder afstand te moeten houden.  Minister Weyts omschrijft het op Sporza als volgt: “We zijn vooral blij dat er voorrang gegeven wordt aan de allerjongsten. De stem van de kinderen klonk niet altijd even luid in de voorbije periode en dat wordt nu een beetje rechtgezet."

Heropstart indoorvoetbal !!!

Vanaf maandag 8 juni kunnen ook indoorclubs contactloze trainingsactiviteiten heropstarten, mits het respecteren van de gekende voetbal specifieke veiligheidsmaatregelen voor +12 jarigen en volwassenen, en met groepen niet groter dan 20 personen onder begeleiding van een trainer.
Eigenlijk mogen vanaf maandag 8 juni alle sportactiviteiten hervatten, zonder onderscheid tussen amateur of professioneel, trainingen of wedstrijden, indoor of outdoor, behalve contactsporten. Zo hoort voetbal zich blijvend te beperken tot contactloze trainingen. Ook douches en kleedkamers blijven gesloten. Over een heropening van kantines naar analogie van de horeca is nog geen duidelijkheid. Info volgt later.

Vanaf 1 juli worden alle sportactiviteiten terug mogelijk !!!

Voor het voetbal betekent dit dat we vanaf 1 juli ook terug wedstrijden mogen spelen zolang we de veiligheidsregels respecteren en we het maximum van 50 personen die samen sporten niet overschrijden. Vanaf dan mag er ook publiek aanwezig zijn. Wel alleen zittend en er is een maximumcapaciteit van 200 toeschouwers. Massa-evenementen blijven verboden. Over tornooien, kampen en stages is nog geen verdere duidelijkheid. Info volgt later.

Oproep !!!

Als de gezondheidssituatie gunstig blijft evolueren dan volgen fase vier (vanaf 1 augustus) en fase vijf (vanaf 1 september), met het oog op de verdere versoepeling van de veiligheidsmaatregelen, zodat normaal sporten, wie weet terug mogelijk wordt. “We blijven een beroep doen op ieders gezond verstand, verantwoordelijkheidszin en solidariteitsgevoel.” Daarom focuste de veiligheidsraad nogmaals op zaken die iedereen zelf kan doen om de versoepeling van de maatregelen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.

Dit werd samengevat in zes gouden regels:
1.    De hygiëne regels blijven van kracht.
2.    Doe activiteiten het liefst buiten en als dit niet kan, dan binnen maar in een voldoende grote ruimte met ventilatiemogelijkheden.
3.    Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die tot de risicogroep behoren.
4.    De veiligheidsafstand tussen mensen blijft behouden, behalve bij mensen uit je eigen huis of bubbel en bij kinderen -12 jaar.
5.    Sociale contacten mogen worden uitgebreid tot 10 verschillende personen per week.
6.    Activiteiten in groep (vb. naar het park gaan) met niet meer dan 10 personen per keer.

We rekenen op de steun van alle voetbalbetrokkenen. Dank aan onze clubs die al een geweldige heropstart realiseerden. Hou het sportief en veilig.
​​​​​​​


Corona COVID-19 blikvangers !!!